۹ اردیبهشت۱۳۹۱

قالب سایت توپ موزیک برای نیوک ۸٫۲

۲۷ فروردین۱۳۹۱

قالب فارسی جوملا ۲٫۵ به نام jp-business‎

۱۲ فروردین۱۳۹۱

قالب خبری جوملا ۲٫۵ انگلیسی The World News نسخه ۲٫۷

۲۴ اسفند۱۳۹۰

قالب رایگان و فارسی جوملا ۲٫۵ به نام JP-professional