نمایش کاربران وردپرس بطور تصادفی در قالب سایت

16 بازدید
صادق
ادامه مطلب

ایجاد نوشته های تصادفی در وردپرس

28 بازدید
صادق
ادامه مطلب

تنظیم کردن صفحه ویرایش نوشته در وردپرس

10 بازدید
صادق
ادامه مطلب

آموزش رفع خطای maximum execution time of 30 seconds exceeded

6 بازدید
صادق
ادامه مطلب

پیدا کردن آدرس ورود به پنل وردپرس

147 بازدید
صادق
ادامه مطلب

رفع خطای Deceptive site ahead در وردپرس

48 بازدید
صادق
ادامه مطلب

تغییر نام نویسنده در وردپرس

14 بازدید
صادق
ادامه مطلب

نمایش آخرین مطالب در وردپرس بدون نیاز به افزونه

41 بازدید
صادق
ادامه مطلب