ترکیب کردن دو سایت وردپرس بدون از دست رفتن سئو

48 بازدید
صادق
ادامه مطلب

افزودن شماره تلفن قابل کلیک به سایت

98 بازدید
صادق
ادامه مطلب

نمایش کاربران وردپرس بطور تصادفی در قالب سایت

16 بازدید
صادق
ادامه مطلب

ایجاد نوشته های تصادفی در وردپرس

49 بازدید
صادق
ادامه مطلب

تنظیم کردن صفحه ویرایش نوشته در وردپرس

10 بازدید
صادق
ادامه مطلب

آموزش رفع خطای maximum execution time of 30 seconds exceeded

22 بازدید
صادق
ادامه مطلب

پیدا کردن آدرس ورود به پنل وردپرس

162 بازدید
صادق
ادامه مطلب

رفع خطای Deceptive site ahead در وردپرس

51 بازدید
صادق
ادامه مطلب
پیش بینی فوتبال